รู้จัก ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ ลูกสาวคนโตชาดา สวย รวย เก่ง ทรัพย์สินเกือบ 200 ล้าน


รู้จัก ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ลูกสาวคนโตชาดา สวย รวย เก่ง ทรัพย์สินเกือบ 200 ล้าน

เป็นภาพที่หลายคนคุ้นตา สำหรับหญิงสาวสวยคมสะดุดตาที่ยืนเคียงข้าง นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในงานต่างๆ โดยเฉพาะงานในจังหวัดอุทัยธา นั่นก็คือ ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ ลูกสาวแท้ๆ ของนายชาดา ที่สานต่อการเมืองท้องถิ่นต่อจากผู้เป็นพ่อและแม่ ซึ่งล่าสุดในงานตักบาตรเทโว จ.อุทัยธานี ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา บุคคลที่อยู่เบื้องหลังงานก็คือ ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ คนนี้นี่เอง

ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ หรือ ชา เป็นลูกสาวคนโตของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ กับ เตือนจิตรา แสงไกร อดีตนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี

โดยเมื่อปี 2564 นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  น.ส.ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ บุตรสาวนายชาดา ไทยเศรษฐ์ กรณีเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

น.ส.ปานัดฌา แจ้งมีทรัพย์สิน 35,494,152 บาท ได้แก่ เงินสด 3 แสนบาท เงินฝาก 857,369 บาท ที่ดิน 5 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 1,956,782 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 27,380,00 บาท มีหนี้สิน 150,925 บาท (เงินเบิกเกินบัญชี)

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 5,732,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทน 1,827,280 บาท ค่าที่ปรึกษา 6.6 แสนบาท ค่าอ้อย 245,000 บาท มีรายได้จากสามี 3 ล้านบาท มีรายจ่ายรวมต่อปี 3 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมด เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา 595,567 บาท

ส่วนนายณัฐพงศ์ เบญจทวีผล คู่สมรสไม่ได้จดทะเบียน มีทรัพย์สิน 159,093,630 บาท ได้แก่ เงินสด 1.5 ล้านบาท เงินฝาก 31,991,378 บาท เงินลงทุน 83,600,000 บาท ที่ดิน 1,842,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 18 ล้านบาท ยานพาหนะ 9,430,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 670,251 บาท ทรัพย์สินอื่น 12,060,000 บาท มีหนี้สิน 2,601,312 บาท (เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้จากธนาคาร)

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 20 ล้านบาท เป็นเงินจากธุรกิจทั้งหมด มีรายจ่ายรวมต่อปี 8,095,858 บาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภรรยา 3 ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 2,095,858 บาท 

ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 ราย มีทรัพย์สิน 3,906,718 บาท เป็นสิทธิและสัมปทาน ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวมต่อปี 2,322,800 บาท เป็นค่าเล่าเรียน

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 198,949,501 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 2,752,238 บาท

ล่าสุด  สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) ตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค่าพบว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2566 บริษัท อุทัยชัยโย จำกัด ของ นายณัฐพงศ์ เบญจทวีผล นำส่งงบการเงินรอบปีสิ้นสุด 31 ธ.ค.2565

งบกำไรขาดทุน รายได้รวม 671,092,153.15 บาท (671 ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายรวม 612,482,074.83 บาท (612.4 ล้านบาท) กำไรสุทธิ 44,806,600.85 บาท (44.8 ล้านบาท)

งบดุล สินทรัพย์รวม 202,750,523.92 บาท (202.7 ล้านบาท) หนี้สิน 26,117,345.54 บาท ( 26.1 ล้านบาท) กำไรสะสม 86,633,178.38 บาท (86.6 ล้านบาท) (ดูเอกสาร)

เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้พบว่า งบกำไรขาดทุนรอบปีสิ้นสุด 2564 รายได้รวม 227,671,846.42 บาท (227.6 ล้านบาท) กำไรสุทธิ 14,149,830.98 บาท (14.1 ล้านบาท) 

หรือ รายได้ และ กำไรรอบปี 2565 เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าของปี 2564 และตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2561 มีรายได้เพียง 73,563,084.37 บาท กำไรสุทธิ 3,551,077.45 บาท

Source link

Leave a Comment